kontakt z konsultantem 8:30-16:30 + (48) 519 140 984

W filmie wyjaśniam, czy przerwę dzieloną (przerywaną na części) można odbierać wyłącznie w kolejności 15+30 min. czy też można ją odbierać w kolejności 30+ 15 min. oraz czy można nadal odbierać ją w interwałach 15+15+15 min. (np. poza UE i EOG oraz Szwajcarią) w ramach umowy AETR.

Bardzo niewiele osób z branży TSL ma świadomość, że Komisja Europejska wyemitowała Wytyczną, która pozwala legalnie na każde 4,5 godziny prowadzić pojazd dłużej nawet o 15 minut dłużej – we vlogu wyjaśniam POD JAKIMI WARUNKAMI… Zapraszam!

W tym odcinku wyjaśniam jakie należy zadać pytanie kierowcy, aby w bardzo, bardzo prosty i bardzo szybki sposób ustalić ze 100%-ową pewnością, kiedy kierowca najpóźniej musi rozpocząć odbiór następnego odpoczynku tygodniowego…

Wyjaśniam jedno z większych i najczęstszych nieporozumień związanych z zasadami odbioru skróconego 9-cio godzinnego odpoczynku. Bardzo często uważa się mylnie, że kierowca może odebrać 3 skrócone 9-godzinne odpoczynki w ciągu tygodnia. Wyjaśniam dlaczego jest to informacja w oczywisty sposób nieprawdziwa oraz udzielam prawidłowej odpowiedzi.

Wyjaśniam jedną z mniej znanych kwestii związanych z zasadami odbioru odpoczynku tygodniowego regularnego i skróconego.

Wyjaśniam kilka kwestii dotyczących odbioru odpoczynku dziennego podzielonego na dwie części 3+9, o których bardzo często nie wie znaczna część uczestników branży TSL.

Serdecznie Państwu dziękuję za udział w moich trzech ostatnich wykładach: w Collegium Novum UJ (dla branży TSL) w Rawie Mazowieckiej oraz w Modlnicy pod Krakowem (dla producentów), w których uczestniczyło łącznie ponad 180 osób. Zapraszam na kolejne wykłady w Warszawie, Poznaniu i Gdańsku.

Wyjaśniam, czy faktycznie zgodnie z uregulowaniami rozporządzenia 561/2006 WE możliwe jest w niektórych przypadkach podzielenie odpoczynku dziennego na promie na 3 części?

Angielskie organy kontrolne (podobnie jak Niemcy, Francuzi i Belgowie) będą wymierzać drakońskie kary za odbiór odpoczynków w pojazdach. Ale dodatkowo przewidziano sankcje za inne naruszenia…

Wyjaśniam bardzo ważny temat dotyczący zasad korzystania z tachografu podczas przewozu osób na liniach regularnych do i powyżej 50 km.

Odpowiadam na jedno z najczęściej zadawanych pytań, jak oznaczyć dojazd z bazy na myjnię, stację paliw oraz jak oznaczyć prywatny powrót ciężarowym samochodem z bazy do domu i z domu do bazy?

Wyjaśniam jedno z większych nieporozumień w branży transportowej, dotyczące obowiązywania Zaświadczenia Działalności Kierowców czyli tzw. „urlopówek”. Wyjaśniam czy i w jakim zakresie Zaświadczenie nie obowiązuje.

Podczas najbliższego wykładu w Warszawie, Poznaniu i Gdańsku powiem w jaki sposób można zwiększyć konkurencyjność polskiego transportu i przeciwdziałać zapędom krajów „starej” UE na wyeliminowanie naszych firm…

Wyjaśniam dokładnie, czy naprawdę można odbierać przerwę w zespole podczas jazdy zmiennika, skoro rozporządzenie 561/2006 WE nie przewiduje takiej możliwości.

W tym wykładzie wyjaśniam i rozwiewam jeden z największych mitów w zakresie powołania się na art. 12 rozporządzenia 561/2006 WE.

Wyjaśniam kto tak naprawdę ma obowiązek unieruchomić ładunek w transporcie. Wyjaśniam jak unieruchomić ładunki w transporcie. Walczę z mitami na temat nieprawidłowego unieruchomienia ładunków.

Udzielam odpowiedzi na kolejne 3 pytania zadane przez widzów: 1) Czy można zamiast wpisu manualnego zrobić ręczny obrys na wydruku? 2) Jak zrobić wpis manualny w zespole? 3) Jak wypełnić „urlopówkę”?

W nagraniu wyjaśniam: 1) Czy przejazd samym ciągnikiem siodłowym na legalizację tachografu można oznaczyć jako OUT? 2) Czy odpoczynek trwający 100 godzin można zaliczyć do dwóch tygodni?

W tym odcinku wskazuję zarys podstaw prawnych świadczących, iż to nadawca, a nie kierowca i nie przewoźnik odpowiada za unieruchomienie ładunków. Dokładne omówienie prawne przedmiotowej kwestii znajdą Państwo na naszym portalu www.jazdaprawna.pl w panelu: Prawo Przewozowe i w panelu Unieruchomienie Ładunków.

Wyjaśniam, czy na kierowcę można nałożyć mandat za nieunieruchomiony ładunek skoro obowiązek unieruchomienia ładunku spoczywa na nadawcy?

Podsumowuję w niniejszym informacje zawarte w poprzednich filmach i wyjaśniam dlaczego prawo przewozowe, co do zasady nie przewiduje odpowiedzialności kierowcy i przewoźnika za unieruchomienie ładunku.

Film nagrany po spotkaniu z dr hab. Marcinem Zielenieckim, wiceministrem Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, które odbyło się w dniu 27 października 2017 roku w Warszawie w MRPiPS przy współudziale znamienitych gości: dyrektorów MRPiPS, dyrekcji ZUS, przedstawicieli PIP oraz znamienitych przedstawicieli pracodawców branży TSL. Przedmiotem ustaleń były zasady wydawania druku A1 na podstawie rozp. 883/2004 WE.

NOWA UCHWAŁA 7 sędziów Sądu Najwyższego ws. ryczałtów noclegowych. Rewizja części stanowiska Sądu Najwyższego. więcej na ten temat na portalu JAZDAPRAWNA.PL http://jazdaprawna.pl/2017/10/27/uchw… Tezę, że sędziowie SN wiele lat mylili się w tej kwestii udowodniłem na gruncie naukowym, broniąc ją podczas obrony pracy doktorskiej. Z jednej strony nie potrafię zrozumieć, dlaczego tyle lat SN tkwił w błędzie, ale z drugiej strony niezmiernie się cieszę, że lata pracy i konsekwencji przyniosły kolejny pozytywny efekt. Dosłownie niemalże w każdym miesiącu spotykam się z przejawami sympatii i poparcia ze strony nie tylko środowiska transportowego, ale środowisk sędziów sądów pracy, którzy podzielają optykę,  którą od wielu lat prezentuję w kwestii zasad wypłaty ryczałtów noclegowych. Jest to zresztą optyka doskonale znana pani Pierwszej Prezes prof. SN Marii Gersdorf, z którą wielokrotnie korespondowałem wskazując na błędne orzecznictwo SN w sprawach ryczałtowych. Jako ciekawostkę powiem, że Pani Pierwsza Prezes SN otrzymała ode mnie część mojej pracy doktorskiej, w której wykazałem tautologią oraz równaniami logicznymi, że pracodawca może ustalić wypłatę ryczałtów w wymiarze niższym niż 25% – więc SN doskonale znał moją argumentację.

Wyjaśniam, co mnie osobiście bardzo nie podoba się w rozwiązaniu prawnym, przyjętym przez polskiego ustawodawcę w związku z działaniem systemu KREPTD.

Szczególne podziękowania za nagranie tego odcinka składam widzom: vcccc oraz tachosfera. Odpowiadam na pytanie, czy w przypadku odpoczynku dzielonego 3+9 możliwe jest zastąpienie przerwy, pierwszą częścią przerwy dzielonej trwającej 3 godziny.

Omawiam wątpliwości dotyczące maksymalnego czasu na realizację odbioru odpoczynku tygodniowego skróconego.

Omawiam jedno z bardziej kontrowersyjnych i niedoregulowanych zagadnień w rozporządzeniu 561/2006 WE odnoszące się do zasad odbioru odpoczynków tygodniowych, gdy łącznie odpoczynek trwa np.: 120 godzin z czego połowa przypada na jeden tydzień a druga połowa przypada na drugi tydzień bezpośrednio po pierwszej części. Temat wywoła wiele niejasności interpretacyjnych wśród widzów jednego z poprzednich moich filmów, więc postanowiłem rozwinąć przedmiotowe zagadnienie. Odpowiedź na tak postawione zadanie problemowe ma bardzo duże znaczenie z punktu widzenia każdego kierowcy i spedytora. Będzie też odgrywało kluczową rolę w kwalifikacji tzw.: „poważnych naruszeń”, o których mowa w rozporządzeniu 2016/204 WE. Warto, wiec znać argumentację, pozwalającą podjąć linię obrony w razie wszczęcia przez ITD procedury utraty tzw.: „dobrej reputacji”.

Teraz każdy kierowca sam może osobiście sprawdzić czy otrzymuje wynagrodzenie we właściwym wymiarze… Omawiam niezwykły i nagrodzony przez IBM program VTS, służący do wykonania ewidencji czasu pracy, wyliczenia wynagrodzeń, wyliczenia świadczeń z tytułu podróży służbowej, wyliczenia wynagrodzeń płac minimalnych pracowników delegowanych, wyliczenia dopłat do płac minimalnych, wyliczenia oskładkowania i opodatkowania wynagrodzeń, wykonania raportów naruszeń rozporządzenia 561/2006 WE, wyliczenia rentowności frachtu (wersja BETA), wyliczenia wykonalności frachtu (wersja BETA), wykonania tzw.: „urlopówki” – Zaświadczenia Działalności Kierowców i wielu wielu innych funkcjonalności… Zachęcam do oglądnięcia filmu oraz odwiedzin strony: www.vtsproject.pll.

Omawiam nieprawidłową konstrukcję – rekomendowaną przez niektórych tzw. „doradców prawa pracy”, podczas hotelowych spotkań przy kawie dla branży TSL, zabierającą kierowcom część wynagrodzenia, co naraża pracodawcę na karę finansową i odpowiedzialność karną.

Opisuję nieprawidłowość wyliczenia płacy minimalnej kierowców, której dopuszcza się blisko 100% wszystkich przedsiębiorców delegujących pracowników do Francji. Nieprawidłowość odnosi się do zaliczenia ryczałtów noclegowych za odpoczynki regularne tygodniowe w kabinie – na terenie Francji. Skutki powyższego błędu są dwa: 1. kierowcy powinni często realnie otrzymać wynagrodzenie w większym wymiarze ubruttowione, 2. omawianych „ryczałtów” nie można wliczyć do płacy minimalnej a wiec pracodawca może spodziewać się zarzutu niewypłacania płacy minimalnej we Francji.

Dokładnie opisałem to zagadnienie w publikacji prawnej na portalu: www.JAZDAPRAWNA.PL. Od wejścia w życie systemu KREPTD – kierowcy, spedytorzy i przewoźnicy muszą w niektórych przypadkach odbierać podwójne przerwy i podwójne odpoczynki. Rzecz w tym, że w niektórych przypadkach przerwy i odpoczynki mogły zostać odebrane przez kierowcę i przewoźnika….ale nie w warstwie dobry pracowniczej. W takim przypadku trzeba będzie je odebrać…jeszcze raz…

W niniejszym vlogu wskazuję kilkanaście istotnych moim zdaniem dla branży TSL okoliczności, które miały miejsce w 2017 roku. W mojej opinii okoliczności te będą wywierać wpływ także w roku 2018. Należny jest wszakże pewien komentarz, a mianowicie w filmie wypowiedziałem się, iż wyrok TK w sprawie niekonstytucyjności ryczałtów noclegowych zapadł początkiem 2017 roku, gdy tak naprawdę zapadł w końcówce 2016 roku, a w styczniu 2017 roku pracodawcy musieli po raz pierwszy wypłacić świadczenia z tytułu podróży służbowej na nowych zasadach. Szczęśliwego Nowego Roku!

Omawiam kilkanaście elementów, które w mojej opinii będą wywierać największy wpływ na branżę TSL w roku 2018. Duże przedsiębiorstwa będą miały trudniej niż małe. Życzę wszystkim Państwu Szczęśliwego Nowego Roku :-)

Prezentuję na moim kanale omówienie oraz ocenę aplikacji VTS, której jestem pomysłodawcą i producentem, nagrodzoną przez IBM w konkursie na najbardziej innowacyjne rozwiązanie w Polsce. Niezmiernie mnie cieszy, że mogę zaprezentować Państwu najnowocześniejsze w mojej opinii rozwiązanie w branży TSL, służącej do wykonywania: – raportów naruszeń 561/2006 WE, – raportów naruszeń czasu pracy kierowców, – łącznych dla całej pracy raportów ewidencji czasu pracy kierowców, – raportów ewidencji czasu pracy w poszczególnych krajach w których trzeba wyliczyć płacę minimalną, – raportów delegowania (podróży służbowych – wyliczenia diet i ryczałtów noclegowych), – raportów wyliczenia wynagrodzeń łącznych dla danego miesiąca, – raportów wyliczenia wynagrodzeń dla poszczególnych krajów, – raport wyliczenia amplitudy dla wyliczenia płacy minimalnej we Francji, – raport wyliczenia dopłat w państwach w których obowiązuje płaca minimalna (jeśli brakło środków z tytułu wynagrodzenia zasadniczego i świadczeń z tytułu podróży służbowej), – raport oskładkowania i opodatkowania wynagrodzenia, Aplikacja VTS posiada także: – moduł automatycznej transmisji obowiązkowych raportów do programu „Przedstawiciel Zagraniczny”, do przedstawicieli zagranicznych we Francji, Niemiec, Austrii, Włoch i innych (dowolnych) krajach, – moduł wgrywania danych z plików DDD, GPS, XLS/XLSX przez kierowcę bezpośrednio z drogi (wprost z kabiny), – moduł wystawiania Zaświadczeń Działalności Kierowców (urlopówek), – moduł przesyłania „urlopówek” w formie e-urlopówki z podpisem elektronicznym, bezpośrednio na telefon/tablet/laptop kierowcy (zgodnie z Wytyczną Komisji Europejskiej), – moduł wykonalności frachtu (zgodnie z przepisami rozp. 561/2006 WE), – moduł automatycznej transmisji danych do programu księgowego Aplikacja VTS: – wykonuje operacje około 33% szybciej niż inne konkurencyjne aplikacje (czyli około 33% kierowców jest rozliczonych de facto za darmo), – aplikację opracował zespół prawników i naukowców prawa pracy, – aplikacja jako jedyna posiada rekomendację naukową zgodności z przepisami, – aplikacja posiada kilkanaście dodatkowych korzyści i przewag nad innymi rozwiązaniami (więcej na ten temat na www.VTSproject.pl Przy okazji aplikacja VTS jest o ile wiem najtańszym rozwiązaniem na rynku TSL w swojej kategorii. Prawnik mojej Kancelarii Prawnej Viggen Sp.j. przygotował dla Państwa pierwszy z cyklu filmów omawiających VTS oraz instruktażowych.

© 2015, Copyright by Kancelaria Prawna Viggen Sp.j.