kontakt z konsultantem 8:30-16:30 + (48) 519 140 984

W taki sam sposób, jak zespół prawników, przeprowadzających audyt w przedsiębiorstwie transportowym. Sprawdza każdy element dokumentacji i raportuje błędy. Informuje także i sugeruje, jak każdy z tych błędów rozwiązać. Jest zespołem prawników zawartych w niewielkim pudełku.

Program generuje automatycznie większość , jak np. informacje o warunkach zatrudnienia, zaświadczenie działalności kierowców, dokumentację założenie ZFŚS, dokumentację likwidacji/zawieszenia ZFŚS, książka kontroli, karty urlopowe, LIC 1, LIC 2 oraz kilkanaście dokumentów niezbędnych do „teczki kierowcy”. Posiadając Wirtualnego Audytora nie muszą już Państwo szukać odpowiednich wzorów dokumentów. Nie muszą ich Państwo wypełniać ręcznie. Wszystko to za Was zrobi robot prawny. Zrobi to szybko i bezbłędnie!

 

Wykaz dokumentów tworzonych i obsługiwanych przez „Wirtualnego Audytora”:

 

 • licencje/krajowa i międzynarodowa/,
  · prawidłowość zgłoszenia pojazdów do licencji lub przewozów na potrzeby własne,
  · wypisy z licencji,
  · spedycja/poświadczenie sytuacji finansowej/forma i wysokość,
  · wysokość kwoty poświadczenia sytuacji finansowej,
  · prawidłowość formy poświadczenia sytuacji finansowej,
  · zaświadczenia o przewozach na potrzeby własne,
  · certyfikaty Kompetencji Zawodowych/oświadczenie o odnowieniu,
  · zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
  · zakres godzin nocnych,
  · uprawnienia ADR,
  · obowiązkowe sczytywanie danych z tachografów cyfrowych,
  · książka kontroli,
  · analiza ilości etatów w kontekście Regulaminu pracy i ZFŚS,
  · sprawozdanie finansowe/w kontekście formy poświadczenia sytuacji finansowej firmy,
  · układ zbiorowy pracy,
  · weksle/w kontekście leasingów,
  · księgowanie weksli,
  · prawidłowość wyboru okresu rozliczeniowego,
  · prawidłowość wyboru systemu pracy,
  · ważność badania UDT,
  · terminowość sprawozdawczości środowiskowej,
  · legalizacja tachografów,
  · zaświadczenia o działalności kierowcy.

  DOKUMENTY „TECZKI KIEROWCY”
  :

 • orzeczenia lekarskie,
  (+ skierowania na badania lekarskie)
  (+skierowania na badania profilaktyczne)
  · orzeczenia psychologiczne,
  (+skierowania na badania psychologiczne),
  · oświadczenia o zatrudnieniu lub niezatrudnieniu u innego pracodawcy,
  · sprawozdawczość ADR w zakresie terminowości,
  · ważności praw jazdy,
  · zaświadczenia o niekaralności,
  · oświadczenie o niekaralności,
  (+ wnioski o zapytanie o niekaralności),
  · prawidłowość i aktualność oświadczenia o niekaralności kierowców,
  · oświadczenia o przeszkoleniu z zakresu norm rozporządzenia 561/2006 WE,
  · oświadczenia o przeszkoleniu z zakresu czasu pracy kierowców,
  · oświadczenia o przeszkoleniu z zakresu obsługi tachografów,
  · prawidłowości zapisów regulaminu pracy,
  · kurs dokształcający kierowców,
  · ważność karty kierowców,
  · terminy obowiązkowego sczytania danych z kart kierowcy,
  · zaświadczenia o spełnieniu wymagań kierowców,
  · daty obowiązkowych szkoleń okresowych,
  · dokumentacja zwalniająca z odpowiedzialności finansowej za kary nakładane przez ITD, ale na podstawie wytycznych GITD.

  DOKUMENTY PRACOWNICZE:

  · zaświadczenia lekarskie (okresowe),
  · ważność szkolenia bhp,
  · wykonanie ocen ryzyka zawodowego,
  · poświadczenia zapoznania się z ocenami ryzyka zawodowego,
  · dokumentacja ZFŚS,
  · informacje o warunkach zatrudnienia,
  · prawidłowość i ciągłość umowy o pracę w kontekście zapisów dotyczących diet + zapisów rozporządzenia 561/2006 WE,
  · prawidłowość umowy o dzieło w kontekście zapisów dotyczących diet + zapisów
  rozporządzenia 561/2006 WE,
  · prawidłowość umowy zlecenie w kontekście zapisów dotyczących diet + zapisów
  rozporządzenia 561/2006 WE.

  DANE I DOKUMENTY POJAZDÓW:

  · rodzaj/marka/model/numer VIN,
  · data pierwszej rejestracji,
  · dmc,
  · dopuszczalna ładowność,
  · pojemność silnika,
  · liczba miejsc,
  · ilość drzwi,
  · właściciel pojazdu nazwa właściciela,
  · wymiary /długość wysokość, szerokość,
  · norma emisji spalinm
  · rodzaj tachografu,
  · przegląd techniczny,
  · przegląd serwisowy,
  · ważność winietym
  · legalizacja gaśnic.

  DANE I DOKUMENTY UBEZPIECZENIOWE:

  · terminy OC,
  · terminy AC,
  · terminy NW,
  · towarzystwo ubezpieczeniowe,
  · seria polisy, numer polisy,
  · kwota składki,
  · ubezpieczenia pracowników,
  · ilość rat /terminy płatności/,
  · assistans,
  · szkody/liczba, opis, daty,
  · otrzymano odszkodowanie (w ciągu 36 miesięcy) – wartości kwotowe,
  · zlecenie brokerskie.

MATERIAŁY MULTIMEDIALNE:

Wirtualny Audytor to także prywatny trener i szkoleniowiec. Program posiada wbudowany moduł szkoleniowy, dzięki któremu mogą Państwo dowiedzieć się wielu rzeczy na temat zagadnień, z którymi stykają się Państwo na co dzień. Obsługa tachografów, jak kierowca powinien zachować się podczas kontroli ITD oraz wiele innych. Wszystko to w formie filmów video, które są łatwe i przyjemne w odbiorze. Wielu użytkowników Wirtualnego Audytora uznaje je za jego esencję.


© 2015, Copyright by Kancelaria Prawna Viggen Sp.j.